Alennukset

Tämä ominaisuus on käytettävissä Kulta-paketissa. Lisätiedot paketeista.

Alennusryhmät-toiminto tarjoaa tehokkaan ratkaisun eri asiakasryhmille kohdennettuun hinnoitteluun, automatisoimalla laskutusprosessin ja poistamalla manuaalisen hinnoittelun ja laskutuksen vaivan. Tämä ominaisuus säästää arvokasta aikaa ja vähentää virheitä. Toiminnon avulla voit määrittää erilaisia alennusryhmiä—kuten juniorit, aikuiset, eläkeläiset, vieraat ja perheet—ja soveltaa näille ryhmille erilaisia hintoja palveluistasi, kuten jäsenmaksuista, ilmoittautumismaksuista ja kausimaksuista. Kun jäsen laskutetaan, järjestelmä automaattisesti tarkistaa hänen mahdollisen alennusryhmänsä ja soveltaa alennettua hintaa, varmistaen, että laskutus on oikea. Mikäli jäsen kuuluu useampaan kuin yhteen alennusryhmään, järjestelmä valitsee automaattisesti edullisimman hinnan, taaten parhaan mahdollisen diilin jokaiselle jäsenelle.

Alennuksien automatisointi vaatii seuraavat toimenpiteet:

 1. Alennusryhmien luonti

 2. Alennusryhmien lisääminen laskutustuotteisiin

 3. Alennuksia sisältävien laskutustuotteiden käyttö

Alennusryhmien luonti

Alennusryhmä määrittää ketkä jäsenet ovat oikeutettuja alennukseen. Jäsenten hyväksyntä alennuksen pariin toimii samalla tavalla kuin kokoelmien käyttö, eli suodattimien avulla saadaan esille halutut jäsenet ja nämä saavat automaattisesti alennuksen laskua luodessa.

 1. Mene Asetukset->Jäsenet->Alennusryhmät -välilehdelle

 2. klikkaa +Lisää alennusryhmä

 3. Nimeä alennusryhmä, esimerkiksi Juniorialennus jäsenmaksusta

 4. Lisää alennuksen ehdot käyttämällä suodattimia (esimerkiksi ikä, 0-18 vuotta)Tässä kohtaa käytettävissä on rajattu määrä suodattimia, mutta kokoelmien avulla voidaan luoda helposti todella vaativia yhdistelmiä. Kokoelmista ja niiden käytöstä voit lukea lisää täältä.

Huom! Alennusryhmät päivittyvät automaattisesti ajan kuluessa. Kun jäsenet myöhemmin täyttävät kunkin alennusryhmän ehdot, tulevat he saamaan alennetun hinnan laskua luodessa. Alennusryhmää luodessa suodatuksen jälkeen näkyvät nimet ovat vain kyseisellä hetkellä alennukseen oikeutetut henkilöt.

Alennusryhmien lisääminen laskutustuotteisiin

Kun alennusryhmiä on luotu, niitä voidaan lisätä laskutustuotteisiin. Alennuksen sisältävä laskutustuote voidaan luoda joko muokkaamalla olemassa olevaa laskutustuotetta tai luomalla kokonaan uusi laskutustuote.

 1. Mene Laskutus->Tuotteet.

 2. Valitse muokattava laskutustuote tai klikkaa +Uusi tuote

 3. Nimeä laskutustuote esim. Jäsenmaksu, valitse oikea laskutuskategoria ja määritä hinta. Tässä kohtaa hinnaksi asetetaan se, mikä kyseiselle laskutustuotteelle halutaan ilman alennuksia.

 4. Lisää halutut alennusryhmät kyseiselle laskutustuotteelle klikkaamalla +Lisää alennus ja määritä hinta, minkä alennukseen oikeutetut harrastajat maksavat.

Laskutustuote voi sisältää useamman alennusryhmän. Esimerkiksi jäsenlasku-tuote voi sisältää sekä ikään että perheenjäsenten määrästä riippuvaiset alennusryhmät.

Alennusryhmiä sisältävien laskutustuotteiden käyttö

Alennettuja laskutustuotteita voidaan käyttää tavallisessa laskutuksessa, tapahtumailmoittautumisen laskutuksessa sekä kuukausiveloituksissa. Prosessi toimii kussakin tapauksessa hyvin samalla tavalla kuin ilman alennuksia tapahtuva laskutus tai ilmoittautumisen tekeminen.

Esimerkki kuinka luoda alennuksen sisältävä lasku

Alennettuja hintoja sisältävä lasku luodaan kuten tavallinen, kiinteähintainen lasku. Tämä onnistuu joko Jäsenet->Hallinta -sivulla tai Laskutus->Laskut -sivulla.

 1. Aloita laskun luonti haluamallasi tavalla ja valitse haluamasi vastaanottajat

 2. Valitse Laskutustuote-valikosta haluamasi laskutustuote, joka sisältää alennuksen. Laskun nimike, laskutuskategoria ja hinta täyttyvät tämän jälkeen automaattisesti. HUOM! Hintaa ei voi tässä kohtaa päivittää käsin, sillä hinta tulee määräytymään jäsenkohtaisesti riippuen siitä, ketkä ovat oikeutettuja alennettuun hintaan ja kenelle määräytyy täysi hinta. Katso Hinnasto -linkkiä klikkaamalla voidaan nähdä laskutustuotteen eri hinnat, mikäli tuote sisältää eri hintoja.

 3. Valitse pankkitili, eräpäivä, laskun ryhmä ja kirjoita laskun viesti. Kun kaikki on valmista klikkaa Tallenna.

 4. Laskut ovat nyt luonnostilassa ja ne voidaan julkaista. Hinta on määräytynyt kunkin laskun vastaanottajan tietojen perusteella oikean hintaiseksi. Alennukseen oikeutetuilla henkilöillä näkyy kunkin laskurivin osalla alennusryhmä, jonka mukaan hän on alennuksen saanut.

Last updated