Luonti ja hallinta

Uuden tuotteen luominen

Mene Tuotteet > Hallinta > Myytävät tuotteet -sivulle, jossa voit lisätä uusia tuotteita klikkaamalla Uusi tuote ja määrittämällä tuotekohtaiset asetukset.

 • Tuotteen nimi: Määritä tuotteen nimi.

 • Tila: Määritä tuotteen käyttötila

  • Tuote on käytössä - tuote on järjestelmässä käytettävissä

  • Tuote pois käytöstä - tuotetta ei ole enää järjestelmässä käytettävissä

 • Saatavuus ilmoittauduttaessa: Määritä voiko tuotteen ostaa kurssi- tai tapahtumailmoittautumisen yhteydessä.

  • Tuote voidaan hankkia ilmoittauduttaessa - harrastaja voi ostaa itse tuotteen ilmoittautuessaan

  • Ei hankittavissa ilmoittautumisen yhteydessä - harrastaja ei voi ostaa itsenäisesti tuotetta. Esim. valmentaja-lisenssi, maksuton hyvityskortti

 • Tuoteryhmä: Määritä mihin tuoteryhmään tuote kuuluu.

 • Tyyppi: Valitse tuotteen tyyppi

  • Määritetty aikaväli Käytä määritetty aikaväli-asetusta, kun haluat määritellä tarkalleen tuotteen voimassaolon päivämäärävälin, esimerkiksi 1.9.2023 - 31.12.2023. Voit myös halutessasi rajoittaa kuinka monta kertaa tuotetta voidaan käyttää aikavälillä.

   • Harjoituslisenssi erikseen määritetylle kiinteälle ajalle, rajoittamaton käyntimäärä: Anytime jumpat (kaikille tunneille), Kesäkausi, Alkeiskurssit

   • Harjoituslisenssi erikseen määritetylle kiinteälle ajalle, rajoitetuilla kerroilla: Kerho 1 x viikossa, Kerho 2 x viikossa.

  • Päivää myöntämisestä Käytä Päivää myöntämisestä -asetusta, kun haluat että tuotteen voimassaolon kesto määräytyy ostohetkestä esimerkiksi 30 päivää eteenpäin. Voit myös rajoittaa kuinka monta kertaa tuotetta voidaan enintään käyttää tuotteen voimassaolon aikana. Voit määritellä tuotteen uusiutumaan automaattisesti harrastajalle, kun tuotteen voimassaoloaika on päättynyt tai tuotteen käyttökerrat on käytetty loppuun. Voit myös mahdollistaa, että harrastaja voi itse irtisanoa tuotetilauksen omasta sovelluksesta määritetyn irtisanomisajan mukaisesti.

   • 10 x kortti: Tennis, Jumpat, Tanssi

   • 1 x hyvitys-/kokeilukortti

   • 10 x kortti, joka uusiutuu automaattisesti aina kun kortti on käytetty: Tennis, Jumpat, Tanssi

   • 30 päivän kuntosalikortti, joka uusiutuu automaattisesti aina kun kortti on vanhentunut.

  • Toistuva kausi Käytä Toistuva kausi -asetusta kun toimintavuosi on joka vuosi samanlainen. Toimintavuosi on yksi kausi tai useampi saman pituinen kausi kokonaisissa kuukausissa. Esimerkiksi 1.1. - 30.6, 1.7. - 31.12. Käyntikertoja voidaan halutessa rajoittaa kaudella. Toistuva kausi -tuotteet ovat helposti ylläpidettäviä, sillä oikein nimettyinä, niitä ei tarvitse päivittää kuin silloin, kun hinnat muuttuvat. Harrastajalle tarjotaan automaattisesti sen kauden tuotetta, jonka toiminnassa hän on mukana.

   Voit määritellä Tuotteen uusiutumaan automaattisesti harrastajalle, kun tuotteen voimassaoloaika on päättynyt tai tuotteen käyttökerrat on käytetty loppuun. Voit myös mahdollistaa, että harrastaja voi itse irtisanoa tuotetilauksen omasta sovelluksesta määritetyn irtisanomisajan mukaisesti.

   • Jäsenkortti - Seuran jäsenmaksu.

   • Kausilisenssi (Kevät/Syksy), kun harrastevuosi on jaettu täsmälleen 2 osaan kevätkausi (6kk) ja syyskausi (6kk). Kauden vaihtuessa, tilaa harrastaja ilmoittautumisen yhteydessä seuraavan kauden tuotteen.

   • Leirikortti/Koulutuskortti, joka on toimintavuoden voimassa ja sitä voi käyttää kerran toimintavuoden aikana. Toimii näppärästi mikäli ympäri vuoden järjestetään yhtenäisellä hinnoittelulla useampia leirejä/koulutuksia/vyökokeita

   • 1 kuukauden kuntosalikortti - harrastevuosi jaettu täsmälleen 12 osaan.

 • Hankintarajoitus

  • Hankittavissa vain kerran voimassaolokautena Vain yksi tuote voi olla käytössä kauden aikana. Voidaan mahdollistaa esim. 2 kerran maksuton kokeilu kerran kaudessa tai voidaan varmistaa että harrastaja ei tilaa samaa tuotetta useampia saman kauden aikana.

  • Ei rajoituksia Harrastaja voi tilata kauden aikana monta tuotetta ilman rajoituksia. esim. 10-kerran kortti kun vanhentuu, voidaan tilata uusi.

 • Käyttökerrat

  • Voit määrittää voiko tuotteella osallistua rajoittamattomaan määrään tapahtumia vai rajataanko käyntikertoja. Esim. 10-kerran kortti.

 • Kurssimäärä

  • Voit rajoittaa kuinka monelle eri kurssille tuotteella voi ilmoittautua. Toiminnon avulla voidaan tehdä esim. "osallistu kolmelle kurssille kahden kurssin hinnalla" tuotteita tai "osallistu kurssitoimintaan kaksi kertaa viikossa / yksi kertaa viikossa"

Vinkki

Yleisesti tuote kannattaa nimetä ilman vuosilukuja. Käyttämällä samaa tuotetta pitkäkestoisesti, vähenee tuotteiden ylläpito-ja järjestelmän päivittämiseen vaadittava työ. Aiempia tapahtuma-, kurssi- tai verkkokauppa-asetuksia ei tarvitse vuosittain päivittää tai luoda uusia tuotteita. Kun tuotteen hintaa tai voimassaoloaikaa tulee päivittää, päivitetään vanhaa tuotetta. Näin voidaan esim. tapahtumia kopioimalla hyödyntää vanhoja asetuksia. Harrastajille aiemmin myönnetyt tuotteet jäävät normaalisti voimaan. Uusille myönnetyille tuotteille astuu uudet hinnat ja voimassaoloajat voimaan.

Vinkki

Mikäli automaattisesti uusiutuvan tuotteen asetuksesta valitaan ‘Jäsen voi itse irtisanoa tuotteen’, voi harrastaja itse lopettaa uusiutuvan tuotteen tilauksen omalta jäsenkortiltaan (Jäsenkortti > Tuote > Näytä > Irtisano tilaus).

Tuotteen myöntäminen / myyminen

Tuote voidaan myydä harrastajalle seuraavilla tavoilla:

 1. Tuotteen myöntäminen toimihenkilön toimesta

 2. Tuotteen myyminen ilmoittautumisen yhteydessä

 3. Tuotteen myyminen verkkokaupassa

Huomaa

Kun Tuote on myönnetty harrastajalle, ei myönnettyä tuotetta voi enää muuttaa. Mikäli harrastajalle halutaan lisätä tuotteen voimassaoloaikaa tai kertoja, tulee harrastajalle myöntää uusi tuote.

1. Tuotteen myöntäminen toimihenkilön toimesta

 1. Mene Tuotteet > Myönnetyt > Myönnetyt tuotteet -sivulle

 2. Klikkaa Myönnä tuotteita

 3. Valitse Myönnettävä tuote: Määritä tuotteen voimassaolon aloitus. Muuta tarvittaessa myönnettävän tuotteen hintaa, pankkitiliä, laskun maksuehtoa, ja ryhmää, johon lasku tallennetaan

 4. Määritä vastaanottajat: Valitse jäsenet, joille tuotteet myönnetään Klikkaa Myönnä tuotteet-painiketta

Tuote on nyt myönnetty valituille jäsenille. Myönnetyt voimassa olevat tuotteet näkyvät harrastajan jäsenkortilla.

Vinkki

Tuotteen voi myöntää Jäsenet-sivun jäsenlistalta, tapahtuman tai kurssin osallistujalistalta valitsemalla ruksilla halutut jäsenet ja käyttämällä taulutoimintoa Valitse toiminto > Myönnä tuotteita. Voit myöntää tuotteita yksittäisille jäsenille myös taulun rivitoiminnolla Myönnä tuotteita.

2. Tuotteen myyminen ilmoittautumisen yhteydessä

Kurssiin tai normaaliin tapahtumaan voidaan asettaa Maksut-välilehdellä asetus, jossa ilmoittautumisen yhteydessä tarkastetaan, että jäsenellä on vaaditut tuotteet voimassa. Mikäli jokin vaadittu tuote puuttuu, tulee jäsenen ostaa puuttuva tuote ilmoittautumisen yhteydessä.

3. Tuotteiden myyminen verkkokaupassa

Voit lisätä tuotteita myyntiin seuran verkkokauppaan, mikäli seuralla on Verkkokauppa-lisäpalvelu käytössä.

 1. Mene Tuotteet > Hallinta > Myytävät tuotteet -sivulle.

 2. Valitse halutun tuotteen kohdalla kolmen pisteen rivivalikosta Luo uusi verkkokauppatuote.

 3. Täydennä verkkokauppatuotteen tiedot ja Tallenna.

Kun verkkokauppatuote ostetaan verkkokaupasta, myönnetään automaattisesti jäsenelle kyseinen tuote. Tuote ja sen voimassaoloaika näkyy harrastajan jäsenkortilla.

Jäsenen tuotteen mitätöinti

Mikäli jäsenelle myönnetty tuote halutaan poistaa jäsenen käytöstä , voit mitätöidä tuotteen seuraavasti:

 1. Mene Tuotteet > Myönnetyt > Myönnetyt tuotteet -sivulle

 2. Etsi suodattimella jäsenen ja haluttu kortti, joka halutaan mitätöidä

 3. Käytä rivitoimintoa Mitätöi

Huomaa

Kun mitätöit tuotteen jäseneltä, ei toiminto mitätöi jäsenen mahdollista tuotteeseen liittyvää laskua eikä verkkokauppatilausta. Tuotteen mitätöimisen yhteydessä tulee arvioida tapauskohtaisesti hyvitetäänkö tuotteeseen liittyvä lasku ja mitätöidäänkö mahdollinen tuotteeseen liittyvä verkkokauppatilaus.

Tapahtumien läsnäoloseuranta

Kun tapahtuman Maksut-välilehdelle on määritetty vaadittavia tuotteita, voi ohjaaja läsnäoloseurannan yhteydessä tarkistaa, että kaikilla osallistujilla on vaadittavat tuotteet voimassa. Samalla ohjaaja leimaa mm. käyttökerran käytettävälle tuotteelle.

Ennen harjoituksen alkua, ohjaaja tai ohjaajan apulainen avaa myClub Coach -mobiilisovelluksen ja avaa etukäteen tehdyistä tapahtumista halutun tapahtuman.

Ohjaaja voi vahvistaa läsnäolon Coach-sovelluksella:

 1. Käyttämällä Lue kortti -painiketta ja skannaamalla osallistujan jäsenkortin QR-koodin

 2. Koskettamalla henkilön nimeä osallistujalistalla.

 3. Klikkaamalla Lisää jäsen ja etsimällä henkilö seuran jäsenrekisteristä.

Last updated