Tapahtumien tuonti

Tapahtumia voidaan tuoda myClubiin Excel-tiedostolla. Tiedostoja voi ladata kaikki toimihenkilöt, joilla on oikeus luoda tapahtumia.

Tiedoston avulla voidaan luoda tapahtumia niihin ryhmiin, joihin tiedostoa tuovalla toimihenkilöllä on myönnetty rooli. Tiedostojen tuonti tapahtuu myClubin toimihenkilön hallintasivun kautta kohdasta Tapahtumat->Tuo Tapahtumia.

Esimerkkitiedoston lataaminen

Voit ladata esimerkkitiedoston koneellesi kohdasta Lataa esimerkkitiedosto. Esimerkkitiedostoa voi käyttää apuna tiedoston sarakkaiden nimeämisessä. Tiedoston on oltava Excel-tiedosto.

Käytettävät kentät

Tiedostoa tuotaessa on varmistettava, että tiedoston tietokentät ovat vastaavia kuin seuran myClubissa käytettävät tiedot. Tiedoston sarakkeet on nimettävä kuten ne on otsikoitu myClubin tapahtumissa.

 • Nimi. Tapahtuman nimi, joka näkyy harrastajille, kuten harjoitus, peli, leiri, turnaus tai koulutus. Tieto vaaditaan. Sarakkeen otsikon oltava muodossa Nimi.

 • Ryhmä. Ryhmän nimi kuten se on kirjattu myClubissa. Sarakkeen otsikko oltava muodossa Ryhmä.

 • Tapahtumapaikka. Paikan nimen on vastattava seuran myClubista löytyviä tapahtumapaikkoja. Sarakkeen otsikon oltava muodossa Tapahtumapaikka.

 • Tapahtumatyyppi. Kirjattavan tiedon on vastattava seuran myClubista löytyviä tapahtumatyyppejä. Sarakkeen otsikon muoto oltava muodossa Tapahtumatyyppi.

 • Kuvaus. Tapahtumaan liittyvä lisätieto, joka näkyy harrastajalle. Sarakkeen otsikko oltava muodossa Kuvaus.

 • Ilmoittautuminen. Tapahtuman ilmoittautumiseen liityvä valinta. Tieto tulee olla joku seuraavista: Ei ilmoittautumista, valituille henkilöille, ryhmän jäsenille tai avoin kaikille. Sarakkeen otsikon oltava muodossa Ilmoittautuminen.

 • Näkyvyys. Tapahtuman näkyvyyteen liittyvä valinta. Tieto tulee olla joku seuraavista: Piilotettu, näkyy ryhmälle, näkyy seuralle tai näkyy kaikille. Sarakkeen otsikon oltava muodossa Näkyvyys.

 • Tunniste. Toisesta järjestelmästä tuotujen tapahtumien tunniste. Tunnisteen avulla voidaan päivittää jo luotuja tapahtumia. Sarakkeen otsikon oltava muodossa Tunniste tai ensimmäisen sanan oltava id.

Tapahtumien ajat ja kesto voidaan tuoda usealla eri tavalla.

 • Omat sarake päivämäärälle, aloitus- ja lopetusajoille

 • Aloitusaika- ja lopetusaikasarakkeet

 • Aloitusaika- ja tapahtuman kesto -sarakkeet

Päivämäärä:

 • Ainoastaan päivämäärätieto (01.01.2024, 01-01-2024)

 • Tarvitsee kellonajat erillisillä sarakkeilla

Aloitusaika

 • Mikäli päivämäärätieto tulee muualta, voi olla pelkkä aika-arvo (15:00)

 • Voi sisältää sekä päivämäärän että kellonajan (01.01.2024 15:00)

Lopetusaika

 • Mikäli päivämäärätieto tulee muualta, voi olla pelkkä aika-arvo (16:00)

 • Voi sisältää sekä päivämäärän että kellonajan (01.01.2024 16:00)

Tapahtuman kesto

 • Tapahtuman kesto minuuteissa

 • Tarvitsee erillisen aloitusajan ja laskee tämän jälkeen lopetusajan tapahtumalle

Muokkaus

Tiedoston tuonnin jälkeen tapahtumat voidaan tarkastaa ja tarvittaessa niihin voidaan tehdä muokkauksia. After uploading the Excel file you can check the rows read and modify them if needed.

Tuonnin tila -sarake näyttää mikäli jossain tapahtumassa on virheellinen tieto. Hiiren oikealla näppäimellä klikkaaminen tämän päällä kertoo tarkemmin mistä virhe johtuu.

Rivejä voidaan muokata yksi kerrallaan tai massana. Esimerkiksi kaikkien tapahtumien luominen saman ryhmän alle käy kätevästi massamuokkauksen avulla.

Tapahtumien luominen

Tapahtumat voidaan tämän jälkeen luoda. Klikkaamalla Tuo tapahtumiksi luodaan kaikki ne rivit, joissa ei ole virheitä. Tapahtumat voidaan myös valita yksi kerrallaan, jotka halutaan tuoda tapahtumiksi. Jäljelle jäävät voidaan tuoda tapahtumiksi myöhemmin.

Tuotujen tapahtumien näyttäminen

Tuodut tapahtumat voidaan näyttää listanäkymässä valitsemalla halutut tapahtumat ja Valitse Toiminto -valinnan alta klikkaamalla Avaa tapahtumat. Mikäli valitaan useampi tapahtuma, listaus näkyy ainoastaan mikäli toimihenkilöllä on toimihenkilörooli seuran pääryhmään.

Last updated