Jäsenet

Helppo jäsenhallinta on myClubin ydin. Jäsenet-sivulla toimihenkilö voi helposti lisätä, siirtää ja poistaa jäseniä. myClubissa jäsenet itse pääasiassa päivittävät omia jäsentietojaan (esim. yhteystiedot ja huoltajatiedot), jolloin jäsenrekisteri pysyy helposti ajantasaisena. Myös toimihenkilöt voivat päivittää jäsenten tietoja helposti Jäsenet-sivulla.

Seuran pääkäyttäjä voi määritellä jäsenhallintaan liittyviä asetuksia (esim. käytössä olevat jäsenkentät, jäsentasot, ryhmät) Asetukset-sivulta.

Jäsenhallinnan sanakirja

  • Arkisto Kun jäsen poistetaan kaikista ryhmistä, siirtyy jäsen arkistoon. Arkistosta pääkäyttäjä voi joko poistaa jäsenen kokonaan tai siirtää takaisin johonkin ryhmään.

  • Jäsen Seuran rekisterissä mukana oleva henkilö, jota hallinnoidaan myClubissa. Jäsen on useimmiten seuran harrastaja, joka ilmoittautuu tapahtumiin, seuraa aktiivisuuttaan, tarkastelee laskujaan ja lukee tiedotteita myClubissa. Jäsen voi myös olla esim. yhteistyökumppaniyritys, jota laskutetaan myClubin kautta.

  • Jäsenkenttä Kentät, joihin jäsenet tai toimihenkilöt täyttävät jäsentietoja. Esimerkiksi nimi, sähköposti, pituus ja valokuvauslupa ovat jäsenkenttiä.

  • Jäsentaso Jäsenten roolit seurassa. Jäsentasoja hyödynnetään laskutusta, viestintää ja jäsenhakuja tehdessä. Esimerkiksi pelaaja, maalivahti, joukkueenjohtaja, valmentaja ja kurssilainen ovat esimerkkejä jäsentasoista.

  • Jäsentili Tili rekisteröidään (joko jäsen omatoimisesti tai seuran toimihenkilö) seuran jäsenrekisteriin. Yhtä jäsentiliä voi hallinnoida useampi henkilö (esim. lapsi ja molemmat vanhemmat). Yhdelle jäsenellä tulee olla vain yksi jäsentili. Sama jäsentili voi kuulua useampaan ryhmään.

  • Jäsentilin käyttäjä Henkilö, esimerkiksi lapsen vanhempi, jolla on oikeus hallinnoida jäsentiliä. Käyttäjä ei itse ole jäsentilin kautta seuran jäsen, vaan käyttäjä vain hallinnoi varsinaisen jäsenen jäsentiliä. Nykyinen jäsentilin käyttäjä voi kutsua uusia käyttäjiä hallinnoimaan jäsentiliä. Myös toimihenkilö voi lisätä käyttäjän huoltajaksi jäsentilille.

  • Ryhmä Seuran itsenäisiä yksiköitä, joihin jäsenet kuuluvat myClubissa. Jäsen voi kuulua yhteen tai useampaan ryhmään. Esimerkiksi joukkueet tai jaostot ovat ryhmiä. Juuriryhmä on seuran ylimmän tason pääryhmä (nimetty seuran mukaan), joka jakautuu aliryhmiin.

Ohjeita jäsenille

Jäsenet kysyvät usein ohjeita jäsentiliin ja myClub-tunnukseen liittyen toimihenkilöiltä. Toimihenkilö voi tällöin ohjeistaa jäseniä tutustumaan suoraan seuran harrastajille suunnattuun ohjeistoon.

Last updated