Perheet

Helpompaa perheiden huomioimista seurassa - hallinta, viestintä, laskutus

Perheominaisuuden avulla toimihenkilöt voivat yhdistää jäseniä perheeksi, jolloin perhehallinta, viestintä ja laskutus sujuvoituvat. Käyttäen älykkäitä suodattimia, toimihenkilöt voivat hahmottaa paremmin perhesuhteita seurassa ja mahdollistaa myös perhealennukset laskutuksessa.

Perheen luonti

Yksittäisiä jäseniä voidaan myClubissa yhdistää perheiksi. Yhdistetyt perheet voidaan tämän jälkeen suodattaa esille joko esimerkiksi perhe kerrallaan tai kaikki jäsenet, joilla on perheenjäseniä.

Jäseniä perheiksi voivat yhdistää kaikki toimihenkilöt, joille on myönnetty joko pääkäyttäjän, tilinhoitajan tai valmentajan rooli. Yhdistettävissä ovat jäsenet, joihin toimihenkilöllä on näkyvyys. Esimerkki: Tilinhoitaja, jolla on rooli A-juniorit -ryhmään, voi yhdistää perheeksi niitä jäseniä, jotka ovat A-juniorit -ryhmässä.

  1. Avaa ensimmäisen yhdistettävän jäsenen jäsenkortti ja valitse Perhe-välilehti.

  2. Valitse Lisää perheenjäseniä. Etsi ja valitse ne jäsenet, ketkä halutaan yhdistää avoimena olevan jäsenen kanssa perheeksi. Tämän jälkeen klikkaa Valitse. Perhe on nyt luotu. Perheen nimeksi muodostuu kaikkien siihen kuuluvien jäsenien sukunimet, esimerkiksi Mäkinen/Virtanen.

  3. Perheitä voi muokata avaamalla jonkin perheeseen kuuluvan jäsenen jäsenkortti ja valitsemalla Perhe-välilehti. Perheestä voi poistaa siihen jo liitettyjä jäseniä tai perheeseen voi lisätä uusia valitsemalla lisää perheenjäseniä.

Perheiden suodatus

Perheet on mahdollista suodattaa esiin joko yksi kerrallaan tai useampi perhe kerrallaan. Lopputuloksena näkyvillä oleville jäsenille voidaan massana tehdä esimerkiksi laskuja, lähettää viestejä tai muokata jäsenkenttiä. Perheiden suodattaminen onnistuu Jäsenet->Hallinta -sivulla seuraavasti:

  1. Klikkaa LISÄÄ SUODATIN ja valitse Jäsenet-sarakkeesta Perhe.

  2. Mikäli valitset Arvo on, suodattuu esiin tietyn tai tiettyjen perheiden jäsenet. Mikäli valitset Arvo ei ole, suodattuu esiin kaikki ne jäsenet, ketkä eivät kuulu valittuihin perheisiin.

  3. Valitse perhe tai perheet, ketkä halutaan suodattaa esiin.

Perheisiin kuuluvien jäsenten suodatus

Suodattaminen onnistuu myös niin, että suodatetaan näkyviin jäsenet, joilla ylipäätään on perheenjäsen tai esimerkiksi jäsen kuuluu perheeseen, jossa on vähintään 3 jäsentä. Tämä onnistuu Jäsenet->Hallinta -sivulla seuraavasti:

  1. Klikkaa LISÄÄ SUODATIN ja valitse Jäsenet-sarakkeesta Perheenjäsenten määrä.

  2. Valitse määrät, jonka mukaan suodatus tehdään. Esimerkki: Perheenjäsenten määrä 2-2 -suodatus tuo esille jäsenet, jotka kuuluvat kahden hengen perheeseen. Perheenjäsenten määrä 3- -suodatus tuo esille jäsenet, ketkä kuuluvat vähintään kolmen hengen perheeseen.

Perhetietoa voi hyödyntää vaikka jäsenlaskutuksen teossa, mikäli seuralla on käytössä perhealennus. Esimerkki:

  • Normaalihintainen lasku niille, ketkä eivät kuulu mihinkään perheeseen. Lisätään suodatin: Perhe, arvo ei ole ja valitse kaikki. Luodaan jäsenlasku massana.

  • Perhealennettu lasku jäsenille, jotka kuuluvat johonkin perheeseen. Lisätään suodatin: Perhe, arvo on ja valitse kaikki. Luodaan haluttu lasku eri hinnalla massana.

Jäsenten oma näkymä

Jäsenet eivät voi itse lisätä ketään perheenjäseniksi, vain toimihenkilöt voivat yhdistää perheitä. Jäsenet näkevät omissa tiedoissaan sekä selaimen kautta että myClub-sovelluksessa, ketkä kuuluvat saamaan perheeseen. Tieto on anomisoitu, mikäli jäseniä ei ole liitetty samaan myClub-tunnukseen.

Last updated