Tyylit

Pääkäyttäjä voi määritellä omia CSS-tyylitiedostoja web-sivustojulkaisuille, kuten esimerkiksi tapahtumajulkaisuihin. Uusi tyyli voidaan määrittää viittauksena CSS-tyylitiedostoon tai CSS-tyyli voidaan määrittää näkymässä suoraan.

Klikkaa Uusi tyyli ja määrittele Tyylin nimi ja Tyylitiedoston osoite.

Tyyli kiinnitetään julkaisukohtaisesti muokkaamalla haluttua julkaisua ja asettamalla julkaisulle haluttu tyyli.

CSS-tyylitiedostojen teko ja muokkaus vaatii yleisesti web-sivustoasiantuntijoiden osaamista.

Last updated