Ryhmät

myClubin ryhmät ja ryhmien aliryhmät voidaan mieltää järjestön itsenäisiksi yksiköiksi (esim. joukkueet, jaostot ovat ryhmiä), jotka ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa.

Ryhmiä hyödynnetään, kun toimihenkilöille halutaan määritellä rajattuja käyttöoikeuksia omiin ryhmiin, joukkueisiin tai organisaatio-osiin. Esimerkiksi seuran kaikkien joukkueiden joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille voidaan myöntää rajattu käyttöoikeus oman joukkueen ryhmään, jolloin he voivat itsenäisesti hallinnoida oman joukkueensa tiedottamisen, laskutuksen ja tapahtumien hallinnan.

Ryhmien avulla maksusuoritukset ja tapahtumatilastot jaotellaan myClubin toimesta automaattisesti ryhmä- tai joukkuekohtaisesti. Harrastajien (ryhmien tai joukkueiden jäsenien) jäsentiedotteet ja tapahtumat kohdentuvat myös automaattisesti määritetyn organisaatiorakenteen mukaisesti.

Jäsen voi kuulua useampaan ryhmään. Kuitenkin jäsen lasketaan jäsenrekisterissä vain yhtenä henkilönä.

Kun haluat käsitellä vain tiettyä ryhmäkokonaisuutta, valitse käyttöliittymän vasemman yläkulman ryhmänavigoinnista haluttu ryhmä. Näin näet vain valittuun ryhmään liittyvät asiat ja toimintosi kondentuvat ja tallentuvat oikeaan ryhmään. Kun luot laskun, tapahtuman tai tiedotteen, valitse ensin ryhmänavigoinnista haluttu ryhmä johon toiminto kohdentuu.

Huomaa

Seuran pääryhmä (juuriryhmä)

Pääkäyttäjällä on aina oikeudet seuran pääryhmään eli juuriryhmään. Pääryhmän alle luodaan seuran organisaatio eli aliryhmät. Pääryhmä luodaan/muodostuu automaattisesti, kun seura tilaa myClubin.

Pääryhmän asetukset toimivat oletusarvoina luotaville aliryhmille, joten pääryhmän asetukset kannattaa säätää vastaamaan mahdollisen hyvin kaikkien aliryhmien tarpeita.

Aliryhmän luominen

 1. Klikkaa Uusi aliryhmä.

 2. Avautuvassa ikkunassa määrittele aliryhmän asetukset (oletuksena organisaatiohierarkiassa ylempänä olevan ryhmän asetukset):

  • Nimi Ryhmät kannattaa nimetä siten että ne kestävät aikaa. Näin pääkäyttäjä säästyy vuosittaisesta ylläpitotyöstä, jossa jäsenet siirretään uuteen ryhmään tai ryhmät nimetään uudelleen. myClub-ryhmä ja ryhmän nimi on hyvä mieltää ns. kustannuspaikaksi, jonka nimi ei vaihdu vuosittain.

   Esimerkiksi Pojat 06 on parempi nimi kuin E-juniorit, sillä joukkue (06-ikäluokka) pysyy todennäköisesti vuosia samana.

  • Yläryhmä Määrittele, minkä ryhmän alle uusi aliryhmä luodaan.

  • Sähköpostiviestien lähetysosoite Ryhmän yleinen sähköpostiosoite, josta myClubista lähetetyt sähköpostiviestit tulevat ja johon vastaanottajat voivat vastata. Esimerkiksi: toimisto@[seura].fi, joukkue-03@[seura.fi].

  • Laskujen lähetysosoite Ryhmän laskujen lähetysosoite, josta myClubista lähetetyt laskut tulevat ja johon vastaanottajat voivat vastata. Esimerkiksi toimisto@[seura].fi, rahastonhoitaja@[seura].fi. (Jos kenttä tyhjä laskujen lähetysosoite on sama kuin sähköpostiviestien lähetysosoite).

  • Jäsentasot Ryhmän jäsenille valittavissa olevat jäsentasot.

  • Kustannuspaikka Mikäli seuralla on Kirjanpito-lisäpalvelu käytössä, määrittele kustannuspaikka.

  • Jäsen voi itse erota ryhmästä Kun valittuna, jäsen voi poistaa jäsenyyden kyseisestä ryhmästä itse omalta jäsensivultaan. Kun jäsen eroaa itse ryhmästä, lähtee tästä sähköposti-ilmoitus kyseisen ryhmän ja pääryhmän sähköpostiosoitteeseen.

  • Näytä ryhmän nimi sähköposteissa Lähetettyihin sähköposteihin lisätään ryhmän nimi, kun asetus on valittuna. Esimerkiksi perhe, jolla on monta lasta eri joukkueissa samassa seurassa näkee helposti, mistä joukkueesta viesti on.

  • Uudet jäsenet voivat liittyä itse ryhmään Kun valittuna, voivat uudet jäsenet rekisteröityä suoraan kyseiseen ryhmään sisäänkirjautumissivulla kohdasta Rekisteröidy uudeksi jäseneksi.

  • Nykyiset jäsenet voivat liittyä itse ryhmään Kun valittuna, voivat jäsenet sisäänkirjautuneena liittyä suoraan kyseiseen ryhmään.

  • Ryhmän jäsenet näkevät muiden ryhmän jäsenten yhteystiedot Kun valittuna, harrastaja voi kätevästi ottaa yhteyttä tarpeen tullen ryhmän valmentajaan, ohjaajaan, harrastajaan tai harrastajan huoltajaan.

   Harrastaja voi määritellä yhteystiedot, jotka haluaa näyttää joukkueensa tai ryhmänsä jäsenille. Joukkueen tai ryhmän jäsenet ja henkilöiden itse määrittelemät yhteystiedot näytetään harrastajan Yhteystiedot-sivulla.

Ryhmien järjestely (organisaatiohierarkia)

Organisaatiohierarkiaa eli ryhmien järjestystä voit muokata klikkaamalla Järjestele ryhmät. Vie hiiri siirrettävän ryhmän kohdalle (turkoosille hampurilaiskuvakkeelle) ja raahaa ryhmä hierarkiapuussa haluamaasi kohtaan.

Huomaa, että siirrettäessä ryhmää, jolla on aliryhmiä siirtyvät myös aliryhmät yläryhmän mukana. Alla olevassa esimerkkiorganisaatiossa siirrettäessä ryhmää Aikuiset myös Miehet- ja Naiset-ryhmät siirtyvät.

Siirtelyn jälkeen klikkaa Lähetä.

Esimerkkiorganisaatio

Esimerkkiorganisaatiossa pääryhmäna on Koripallo ry, joka jakautuu viiteen alaryhmään (Aikuiset, Juniorit, Liikuntaleikkikoulut, Hallitus, Yhteistyökumppanit), jotka edelleen jakautuvat aliryhmiin.

 • Koripallo ry

  • Aikuiset

   • Miehet

   • Naiset

  • Juniorit

   • Pojat

    • Pojat 08

    • Pojat 09

   • Tytöt

    • Tytöt 08

    • Tytöt 09

  • Liikuntaleikkikoulut

   • Muumit

   • Teletapit

  • Hallitus

  • Yhteistyökumppanit

Ryhmäjäsenyys jäsenille

Jäsen voi saada jäsenyyden ryhmään seuraavilla tavoilla:

 • Henkilö ilmoittautuu ryhmän tapahtumaan (automaattinen).

 • Henkilö rekisteröityy suoraan ryhmään (automaattinen).

 • Henkilö merkitään läsnäolleeksi ryhmän tapahtumaan (automaattinen).

 • Henkilö valitaan Jäsenet-sivulta ja käytetään Siirrä ryhmään -toimintoa (manuaalinen).

 • Aktivoidaan käyttöliittymästä haluttu ryhmä ja Jäsenet-sivulla käytetään Lisää jäseniä ryhmään -toimintoa (manuaalinen).

Ryhmän poistaminen

Voit poistaa ryhmän sen elinkaaren päättyessä klikkaamalla ryhmän kohdalla kolmipistevalikkoa ja Poista ryhmä. Valitse avautuvasta ikkunasta ryhmä, johon poistettavaan ryhmään liittyvät viittaukset (tapahtumat, laskut, tiedotteet jne. ) siirretään talteen ja klikkaa Lähetä.

Käyttöoikeudet ryhmiin

Harrastajalla on automaattisesti rajattu käyttöoikeus ilmoittautua omiin tapahtumiin, päivittää omia jäsentietojaan, nähdä oman ryhmän tiedotteita, nähdä omat aktiivisuustilastot sekä omat laskut, jos hänellä on jäsenyys ryhmään ja sisäänkirjautuminen on sallittu jäsenelle.

Toimihenkilöille pääkäyttäjä voi asettaa laajemmat käyttöoikeudet erikseen ryhmäkohtaisesti (Asetukset > Roolit).

Video-ohje

Last updated