Viestintä

Viestit jäsenille

Viikkokatsaus

Seura määrittää voivatko seuran jäsenet halutessaan saada automaattisesti toimitettavan viikkokatsauksen sähköpostilla ja mitä viikkokatsauksen yhteydessä toimitetaan. Viikkokatsaus toimitetaan jäsenille maanantaiaamuna. Klikkaamalla Muokkaa pääsee valitsemaan Viikkokatsauksen asetukset.

 • Viikkokatsaus sähköpostiin Käytössä tai pois käytöstä. Mikäli valitaan käytössä, viesti toimitetaan niille jäsenille, jotka omissa viestintäasetuksissaan tämän haluavat toimitettavan.

 • Viikkokatsauksen sisältö

  • Tapahtumat ja kurssit Jos valittuna, jäsen saa tiedon tulevan viikon tapahtumista ja kursseista, jotka hän on oikeutettu näkemään.

  • Avoimet ja erääntyneet laskut Jos valittuna ja jäsenellä on avoimia tai erääntyneitä laskuja, saa jäsen näistä tiedon viikkokatsauksessa.

  • Uudet tiedotteet Jos valittuna, jäsen saa koosteen viikon aikana julkaistuista tiedotteista.

Viestit toimihenkilöille

Uudet ryhmäjäsenyydet

Seura määrittää mihin osoitteisiin tai kenelle toimihenkilöille uusista ryhmäjäsenyyksistä tulee viesti tai tuleeko viestiä kenellekään. Klikkaamalla Muokkaa pääsee valitsemaan asetukset.

 • Seuran sähköpostiosoitteeseen Mikäli valittuna, uusista ryhmäjäsenyyksistä tulee viesti seuran perustiedoissa määritettyyn sähköpostiosoitteeseen

 • Ryhmän sähköpostiosoitteeseen Mikäli valittuna, uusista ryhmäjäsenyyksistä tulee viesti sähköpostiosoitteeseen, joka on määritetty asetuksissa ryhmän sähköpostien lähetysosoitteeksi.

 • Valituille vastaanottajille Valittavissa on kaikki seuran pääryhmässä jollain toimihenkilöroolilla toimivat henkilöt. Jos seuralla on esimerkiksi nimettynä toimihenkilö, joka vastaa uusien jäsenien sisäänotosta, voidaan hänelle saada viesti uusista jäsenyyksistä.

Last updated